Aplikasi OnlineJumlah
Sistem e-Peperiksaan1,129
Aduan ICT80
Permohonan Emel AADK33
Pendaftaran Surat AADK1,235
Jumlah2,477

Aplikasi OnlineJumlah
Sistem e-Peperiksaan60
Aduan ICT12
Permohonan Emel AADK42
Pendaftaran Surat AADK1,166
Jumlah1,280

Aplikasi OnlineJumlah
Sistem e-Peperiksaan77
Aduan ICT66
Permohonan Emel AADK42
Pendaftaran Surat AADK1,406
Jumlah1,591

Aplikasi OnlineJumlah
Sistem e-Peperiksaan67
Aduan ICT34
Permohonan Emel AADK26
Pendaftaran Surat AADK1,356
Jumlah1,483

Aplikasi OnlineJumlah
Sistem e-Peperiksaan150
Aduan ICT56
Permohonan Emel AADK26
Pendaftaran Surat AADK1,179
Jumlah1,411

Aplikasi OnlineJumlah
Sistem e-Peperiksaan54
Aduan ICT38
Permohonan Emel AADK19
Pendaftaran Surat AADK1,138
Jumlah1,249

Aplikasi OnlineJumlah
Sistem e-Peperiksaan0
Aduan ICT56
Permohonan Emel AADK20
Pendaftaran Surat AADK1,267
Jumlah1,343

Aplikasi OnlineJumlah
Sistem e-Peperiksaan0
Aduan ICT19
Permohonan Emel AADK25
Pendaftaran Surat AADK1,079
Jumlah1,123

Aplikasi OnlineJumlah
Sistem e-Peperiksaan0
Aduan ICT28
Permohonan Emel AADK19
Pendaftaran Surat AADK1,046
Jumlah1,093

Aplikasi OnlineJumlah
Sistem e-Peperiksaan0
Aduan ICT48
Permohonan Emel AADK33
Pendaftaran Surat AADK1,378
Jumlah1,459

Aplikasi OnlineJumlah
Sistem e-Peperiksaan0
Aduan ICT27
Permohonan Emel AADK27
Pendaftaran Surat AADK1,123
Jumlah1,177

Aplikasi OnlineJumlah
Sistem e-Peperiksaan0
Aduan ICT26
Permohonan Emel AADK19
Pendaftaran Surat AADK1,011
Jumlah1,056

ATAS