Laporan Media Sosial

 

Sunting
Media Sosial Jumlah
Facebook AADK Malaysia 56,858 Likes
Twitter AADK 144,691 Pelawat
Youtube AADK 1,187,395 Pelawat
   

 

Media Sosial Jumlah
Facebook AADK Malaysia58,307 Likes
Twitter AADK144,976 Pelawat
Youtube AADK1,228,445 Pelawat

 

Sunting
Media Sosial Jumlah
Facebook AADK Malaysia 58,762 Likes
Twitter AADK 146,308 Pelawat
Youtube AADK 1,255,550 Pelawat
   

 

 

Sunting
Media Sosial Jumlah
Facebook AADK Malaysia 59,193 Likes
Twitter AADK 146,964 Pelawat
Youtube AADK 1,278,493 Pelawat
   

 

Media Sosial Jumlah
Facebook AADK Malaysia59,599 Likes
Twitter AADK147,267 Pelawat
Youtube AADK1,297,491 Pelawat

Media Sosial Jumlah
Facebook AADK Malaysia60,005 Likes
Twitter AADK147,570 Pelawat
Youtube AADK1,316,489 Pelawat

Media Sosial Jumlah
Facebook AADK Malaysia60,411 Likes
Twitter AADK147,873 Pelawat
Youtube AADK1,335,489 Pelawat

Media Sosial Jumlah
Facebook AADK Malaysia60,761 Likes
Twitter AADK148,136 Pelawat
Youtube AADK1,349,946 Pelawat

Media Sosial Jumlah
Facebook AADK Malaysia61,528 Likes
Twitter AADK148,156 Pelawat
Youtube AADK1,366,474 Pelawat

Media Sosial Jumlah
Facebook AADK Malaysia37,329 Likes
Facebook SKUAD AADK17,362 Likes
Twitter AADK142,003 Pelawat
Youtube AADK903,260 Pelawat

Media Sosial Jumlah
Facebook AADK Malaysia38,006 Likes
Facebook SKUAD AADK17,424 Likes
Twitter AADK142, 316 Pelawat
Youtube AADK928,982 Pelawat

Media Sosial Jumlah
Facebook AADK Malaysia38,768 Likes
Facebook SKUAD AADK17,456 Likes
Twitter AADK142,615 Pelawat
Youtube AADK962,586 Pelawat

Media Sosial Jumlah
Facebook AADK Malaysia39,219 Likes
Facebook SKUAD AADK17,481 Likes
Twitter AADK142,755 Pelawat
Youtube AADK981,889 Pelawat

Media Sosial Jumlah
Facebook AADK Malaysia39,855 Likes
Facebook SKUAD AADK17,521 Likes
Twitter AADK142,954 Pelawat
Youtube AADK1,018,574 Pelawat

Media Sosial Jumlah
Facebook AADK Malaysia41,023 Likes
Facebook SKUAD AADK17,538 Likes
Twitter AADK142,980 Pelawat
Youtube AADK1,025,580 Pelawat

Media Sosial Jumlah
Facebook AADK Malaysia47,614 Likes
Facebook SKUAD AADK17,817 Likes
Twitter AADK143,195 Pelawat
Youtube AADK1,051,291 Pelawat

Media Sosial Jumlah
Facebook AADK Malaysia50,847 Likes
Facebook SKUAD AADK18,091 Likes
Twitter AADK143,482 Pelawat
Youtube AADK1,073,675 Pelawat

Media Sosial Jumlah
Facebook AADK Malaysia51,525 Likes
Facebook SKUAD AADK18,166 Likes
Twitter AADK143,784 Pelawat
Youtube AADK1,099,383 Pelawat

Media Sosial Jumlah
Facebook AADK Malaysia55,533 Likes
Facebook SKUAD AADK18,232 Likes
Twitter AADK144,037 Pelawat
Youtube AADK1,124,350 Pelawat

Media Sosial Jumlah
Facebook AADK Malaysia56,232 Likes
Facebook SKUAD AADK18,201 Likes
Twitter AADK144,201 Pelawat
Youtube AADK1,161,238 Pelawat

Media Sosial Jumlah
Facebook AADK Malaysia56,471 Likes
Facebook SKUAD AADK18,451 Likes
Twitter AADK144,403 Pelawat
Youtube AADK1,162,127 Pelawat

ATAS