Garis Panduan Pengurusan Kewangan AADK

  • Garis Panduan Pengurusan Kewangan Agensi Antidadah Kebangsaan Malaysia
  • Punca Kuasa, Prinsip dan Dasar Perolehan Kerajaan (PK 1)
  • Pentadbiran Kontrak Perolehan Kerajaan Secara Am (PK 4.1)
  • Surat Setuju Terima, Pesanan Kerajaan Dan Inden Kerajaan Bagi Perolehan Kerajaan (PK 4.2)
  • Perolehan Secara Elektronik (PK 5.1 )
  • Perolehan Bagi Penganjuran Majlis/Acara Rasmi Kerajaan Dan Jamuan Keraian Rasmi Kerajaan (PK 7 )

Accessibility Toolbar