1. SASSI – 2: PENGESAN PENANDA AWAL PENYALAHGUNAAN DADAH DAN BAHAN DALAM KALANGAN PELAJAR IPTA (KAJIAN KES DI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA); Khaidzir Hj. Ismail, Mohd Fauzi Mohd Jani, Abdul Hamid Jaafar, Fariza Md Sham, Zainab Ismail, Doris Padmini A/P Selvaratnam, Noriah Mohd Ishak & Khairil Awuar

2. TAHAP PENGETAHUAN MURID SEKOLAH RENDAH MALAYSIA TENTANG BAHAYA DADAH; Chan Yuen Fook, Abd Halim Mohd. Hussin, Gurnam Kaur Sidhu, Nazeera Ahmed Bazari & Rozilah Abdul Aziz

3. KEBERKESANAN MODUL MODEL MATRIX UNTUK PEMULIHAN PENAGIH DADAH DALAM SETTING KOMUNITI: LAPORAN KAJIAN PERINTIS DI AADK MUAR, KOTA BAHRU DAN KOTA KINABALU;  Mahmood Nazar Mohamed, Maizurah Zakaria & Salleh Hj. Ghani

4. FAKTOR PENAGIHAN DADAH DALAM KALANGAN PENAGIH DADAH WANITA DI PUSPEN BACHOK, PENJARA KAJANG DAN PUSAT KHIDMAT AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN (PKAADK) KUALA LUMPUR;  Hj. Jamaludin Hj. Ahmad, Nor Asida Shafii & Tajul Aripin Sulaiman

5. KOS EKONOMI PENYALAHGUNAAN DADAH;  Jamal Ali, Sallahuddin Hassan & Noor Al-Huda Abdul Karim

6. NEWSPAPER COVERAGE ON METHADONE MAINTENANCE THERAPY (MMT) IN BERITA HARIAN AND HARIAN METRO;  Siti Hajar Abd Aziz, Noor Mayudia Mohd Mothar & Shahril Anuar Abdul Ghalim

7. UNDANG-UNDANG RAWATAN DAN PEMULIHAN DADAH DARI SUDUT PANDANGAN GLOBAL: SUATU PERBANDINGAN; Rusniah Ahmad, Samihah Khalil, Siti Alida John Abdullah, Aspalela Abd Rahman, Yusramizza Md Isa, Ahmad Nasyran Azrae & Roos Niza Mohd Shariff

8. DEFINISI PENAGIH DAN KETAGIHAN MENURUT AKTA PENAGIH DADAH (RAWATAN DAN PEMULIHAN) 1983 (PINDAAN 1998) DAN AKTA-AKTA LAIN YANG BERKAITAN;  Abdul Halim Mohd Hussin, Vanaja A/P K.Subramaniam,Haslinda Hussein, Sarina Mohamed, Hafiz Yusoff &ASP Loh Chow Woei

1. Gang Rempit dan Penyalahgunaan Dadah: Pengaruhnya dari Aspek Psikososial dan Institusi Pendidikan; Yahya Don, Yaakob Daud, Muhammad Dzahir Kasa, Fo'ad Sakdan, Jamalluddin Mustafa & Za'im Ahmad

2. ‘Lihat Naga Boleh, Jadi Goku Pun Boleh': Kajian Remaja dan Penyalahgunaan Inhalan di Daerah Kuching, Sarawak; Abdul Mutalip Abdullah, Elena Gregoria Chai Chin Fern & Regina Garai Abdullah

3. Projek Perintis Program Rawatan Terapi Gantian (RTG) Menggunakan Methadone di Pusat Khidmat AADK; Sangeeth Kaur, Hafidah Mohd & Mahmood Nazar Mohamed

4. Membina dan Mengekalkan Pakatan Terapeutik di antara Ibu Bapa dan Keluarga Dengan Penagih Separa-Pulih dalam Terapi Keluarga Bagi Mengekang Relapse; Zall Kepli Md Rejab

5. Social Supports Among Malay, Chinese and Indian Drug Addicts in Malaysia; Wan Rafaei Abdul Rahman, Mariam Adawiah Dzulkifli, Shariffah Rahah Sheik Dawood & Mardiana Mohammed

6. Pengajaran Penyalahgunaan Dadah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat; Mohd Noorazam Abd Razak, Fatin Aliana Mohd Radzi, Mohamad Azmi Adnan, Hasbullah Ismail, Ani Mazlina Dewi Mohamed dan Soffian Omar Fauzee

7. Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah Rendah Di Malaysia; Chan Yuen Fook, Abdul Halim Mohd. Hussin, Gurnam Kaur Sidhu, Nazeera Ahmed Bazari, Rozilah AAbdul Aziz

8. Faktor Menyumbang Kepada Penagihan Relaps Dalam Kalangan Penagih Dadah PUSPEN di Semenanjung Malaysia; Fauziah Ibrahim, Bahaman Abu Samah, Mansor Abu Talib dan Mohd Shatar Sabran

9. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Bekerja Penghuni Pusat Serenti; Mohd Azlan Mohd Nor dan Mahmood Nazar Mohamed

10. Laporan Senario Penyalahgunaan Dadah Bagi Tahun 2009; Mohd Rohani Mat Diah, Elanngovan a/l Muniandy & Muhammad Yazid Ismail

1. PATTERN OF SUBSTANCE AND DRUG MISUSE AMONG YOUTH IN MALAYSIA; Mahmood Nazar Mohamed, Sabitha Marican, Nadiyah Elias & Yahya Don

2. RANCANGAN PEMULIHAN KLIEN: ASAS DAN APLIKASI UNTUK PROFESIONAL PEMULIHAN;  Mohd Rafidi b. Jusoh

3. BIBLIOTHERAPY: A TOOL FOR PRIMARY PREVENTION PROGRAM WITH CHILDREN AND ADOLESCENTS;   Roselina binti Yusuf & Mohd. Shukry bin Taharem

4. FAMILY FUNCTIONING AND ITS RELATION WITH SELF-ESTEEM AMONG DRUG ADDICTS;  Saedah A. Ghani, Zainah Ahmad Zamani, Roseliza Murni Ab. Rahman, 91 Arifin Hj. Zainal & Wan Shahrazad Wan Sulaiman

5. MALAYSIAN DRUG TREATMENT POLICY: AN EVOLUTION FROM TOTAL ABSTINENCE TO HARM REDUCTION;  B.Vicknasingam & Mahmud Mazlan

6. ETNIK DAN GAYA KEIBUBAPAAN KE ATAS PENGLIBATAN PELAJAR DALAM PENAGIHAN DADAH: SATU KAJIAN AWAL DI SABAH;  Balan Rathakrishnan & Rahimah Abd Rahim

7. PSYCHO-SPIRITUAL THERAPY APPROACH FOR DRUG ADDICTION REHABILITATION;  Dr Muhammad Yusuf Khalid

8. KAJIAN PENYALAHGUNAAN DADAH BAGI PELAJAR LAMA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM;  Kamarudin Hussin, Abd. Majid Mohd. Isa, Abdull Halim Abdul, Huzili Hussin, Mohamad Hashim Othman, Norismiza Ismail, Nor Azmah Abd. Karim & Ku Azira Ku Aziz

9. A COMPARISON OF THE EXTENT OF SELF-ESTEEM AND ATTRIBUTION STYLES BETWEEN TWO GROUPS OF ADDICTED AND NON-ADDICTED ADOLESCENTS;  Hamed Bermas

10. PENYALAHGUNAAN BAHAN TERLARANG DALAM KALANGAN KANAK-KANAK JALANAN KETURUNAN FILIPINA DI KOTA KINABALU, SABAH;  Mohd. Sharani Ahmad, Risalshah Latif, Ismail Maakip

11. HEROIN HARM REDUCTION IN INDONESIA: LESSONS LEARNT FROM OTHER COUNTRIES;  Adhi W. Nurhidayat

12. MOTIVASI UNTUK BERUBAH DI KALANGAN WANITA YANG BERGANTUNG KEPADA DADAH YANG SEDANG MENJALANI RAWATAN DAN PEMULIHAN DADAH DALAM INSTITUSI;  Najwa Mohd Rus, Sabitha Marican, Mahmood Nazar Mohamed

TOP