Bilangan Pejabat AADK

BIL PEJABAT AADK JUMLAH
1 AADK NEGERI
14
2 AADK DAERAH
108
3 CCRC
22
4 CNC
10
5 CCH
81
6 CCVC
1
7 CCSC
42
8 PIK
19
9 UAS
5
  JUMLAH
302
ATAS