BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI

Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi (BTMK) adalah di bawah sektor pengurusan yang menyediakan perkhidmatan sokongan ICT kepada warga AADK.

Fungsi

  • Merancang strategi dan mengurus sistem maklumat AADK dengan efisien, cekap dan berkesan.
  • Mengkaji keperluan keselamatan perkakasan/perisian dan rangkaian serta memastikan sistem komputer berfungsi dengan baik dan berkesan.
  • Merancang, membangun, menyelaras, mengawasi pelaksanaan dan penyelenggaraan sistem aplikasi serta laman web AADK.

Carta Organisasi

 

Hubungi Kami

Untuk Makluman Lanjut, sila hubungi :

Lilian Lou Yang Cheng
Pengarah
Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Ibu Pejabat, Agensi Antidadah Kebangsaan,
Jalan Maktab Perguruan Islam,
43000, Kajang Selangor

No Tel:03-89112250
No Fax:03-89261807
Emel:lilian@adk.gov.my

ATAS