BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

Bahagian Khidmat Pengurusan bertanggungjawab dalam urusan pentadbiran, pengurusan sumber manusia, kewangan dan perolehan, pembangunan infrastruktur serta pengurusan sumber maklumat bagi menyokong perkhidmatan teras AADK.

Fungsi

  • Menguruskan perkara-perkara berkaitan dengan perkhidmatan personel.
  • Membangunkan modal insan melalui latihan dan sumber maklumat.
  • Menyediakan anggaran belanjawan tahunan dan menguruskan hal ehwal kewangan secara efisien.
  • Mengawal dan memantau perbelanjaan serta menyelia rekod kewangan.
  • Menguruskan pentadbiran am iaitu penyelenggaraan bangunan, kenderaan dan aset.
  • Menyediakan anggaran peruntukan belanjawan pembangunan dan memantau prestasi pelaksanaan projek pembangunan.
  • Menguruskan pusat sumber maklumat secara sistematik.
    Mengurus dan memantau pelaksanaan kualiti AADK.

Carta Organisasi

 

Hubungi Kami

Untuk Makluman Lanjut, sila hubungi :

Dr. Zakaria Bin Abd Hadi
Pengarah
Bahagian Dasar, Perancangan dan Penyelidikan
Ibu Pejabat, Agensi Antidadah Kebangsaan,
Jalan Maktab Perguruan Islam,
43000, Kajang Selangor

No Tel:03-89112210
No Fax:03-89261804

ATAS