BAHAGIAN DASAR PERANCANGAN & PENYELIDIKAN

Bahagian Dasar, Perancangan dan Penyelidikan merupakan nadi kepada Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) dalam merancang, menggubal, menyelaras, memantau aktiviti utama AADK.
Peranan utama bahagian ini adalah melaksanakan pemantapan dasar-dasar berkaitan dadah selaras dengan Program Transformasi Kerajaan, memperkasakan penyediaan maklumat mengenai dadah, mempertingkatkan penyelidikan dan membudayakan inovasi.

Fungsi

  • Pemantauan pelaksanaan dasar mengenai program antidadah yang dilaksanakan.
  • Khidmat Keurusetiaan Parlimen dan mesyuarat-mesyuarat utama berkaitan teras perkhidmatan AADK.
  • Penyelarasan Pelaksanaan Perancangan Strategik AADK.
    Penerbitan Buku Maklumat Dadah, Buku Laporan Tahunan dan lain-lain penerbitan.
  • Penganugerahan dan penyelarasan Geran Penyelidikan Ilmiah AADK. Urus Setia bagi pelaksanaan dan pembudayaan Inovasi.

Carta Organisasi

 

Hubungi Kami

Untuk Makluman Lanjut, sila hubungi :

Othman Bin Mohamed Nazari
Pengarah
Bahagian Dasar, Perancangan dan Penyelidikan
Ibu Pejabat, Agensi Antidadah Kebangsaan,
Jalan Maktab Perguruan Islam,
43000, Kajang Selangor

No Tel:03-891122380
No Fax:03-89259306
Emel:othman@adk.gov.my

ATAS