Amalan nilai integriti dalam menghadapi wabak Covid-19