Akta Dadah Berbahaya (Pelucuthakkan Harta) 1988 (Akta 340)