Lambat dan Melengah-lengahkan Tindakan Dalam Melaksanakan Tugas dan Tanggungjawab