VISI
Masyarakat Malaysia Bebas Dari Dadah

 

MISI
Agensi Utama Memerangi Dadah

 

OBJEKTIF

  • Mencegah seseorang dari terlibat dengan dadah
  • Merawat dan memulih penagih dadah
  • Mencegah penagihan semula
  • Membanteras bekalan, pengedaran dan penyalahgunaan dadah

 

STRATEGIK
Menghapuskan permintaan dan bekalan dadah dalam negara melalui:

  • Pencegahan
  • Rawatan dan Pemulihan
  • Penguatkuasaan
  • Kerjasama Antarabangsa

 

KOD ETIKA
1. Mendukung visi dan misi Agensi Antidadah Kebangsaan sebagai satu amanah
2. Menolong penagih dadah secara profesional berlandaskan keperluan sebagai insan yang mempunyai maruah dan harga diri
3. Peka terhadap perkembangan masalah dadah semasa dan memastikan pembangunan diri secara berterusan
4. Berkerjasama dan berurusan secara profesional dan
5. Menghormati dan mematuhi arahan dengan jujur dan ikhlas