PENGENALAN

Pusat Latihan AADK (PLAK) Sungai Petani, Kedah merupakan satu-satunya pusat latihan untuk pegawai/kakitangan AADK. Pusat Latihan ini terletak di utara Semanjung Malaysia dan bersebelahan dengan Intan Wilayah Utara (INTURA). PLAK mempunyai keluasan 20 ekar, terdiri daripada Blok Pentadbiran, Rumah Tamu, 5 Blok Kediaman, Dewan Kuliah, Makmal Komputer, Kafeteria dan Surau.

Bangunan kediaman PLAK ini boleh menampung seramai 180 orang peserta kursus dalam satu-satu masa. Pusat Latihan AADK mempunyai 51 orang pegawai dan kakitangan dan diterajui oleh seorang Pengarah.

PLAK bertanggungjawab menyediakan latihan yang komprehensif kepada pegawai/kakitangan AADK terutamanya dalam bidang ‘core business' (Rawatan & Pemulihan, Pencegahan, Pengesanan & Pengawasan). PLAK turut menganjurkan kursus-kursus pengurusan umum termasuk teknologi maklumat yang diperlukan oleh setiap pegawai/kakitangan AADK.


VISI

Komited Dalam Pembangunan Modal Insan di AADK Supaya Lebih Professional Dan Kompeten Dalam Memberi Perkhidamtan Berkesan Kepada Klien.


MISI

Mentransformasi Intelektual Dan Membangunkan Kemahiran Warga AADK.


OBJEKTIF
  • Menyediakan persekitaran pembelajaran yang positif dengan memberi fokus kepada pembangunan modal insan dalam bidang-bidang teras AADK.
  • Membangunkan kurikulum yang komprehensif untuk memenuhi keperluan latihan, kemahiran dan kerjaya pegawai/kakitangan AADK .
  • Membuat penambahbaikan kepada keperluan pembangunan modal insan pegawai dan kakitangan AADK mengikut transformasi semasa .