PERKHIDMATAN MINI KLINIK C&C1M

Sejajar dengan Pengenalan Perkhidmatan bagi memenuhi kehendak dan keperluan kepulihan klien, AADK juga telah meluaskan perkhidmatan open access dengan mewujudkan Mini Klinik Cure & Care 1Malaysia. Rasional Pembukaan Mini Klinik C&C 1Malaysia adalah bagi menyediakan kemudahan dan perkhidmatan yang sama seperti di Klinik C&C 1Malaysia di tempat berikut:

  • Tempat yang tiada accessibility kepada perkhidmatan di Klinik C&C;
  • Tempat yang tiada perkhidmatan CCSC di kawasan berkenaan
  • Tempat yang mempunyai magnitude permasalahan penyalahgunaan substans di kawasan berkenaan


PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN

  • Pesakit Luar (harian, mingguan, berkala)
  • Residen (2 minggu – 6 bulan
  • Daycare (1/2 hari, sehari dan hujung minggu – retreat)
  • Detoksifikasi (7 – 14 hari)
  • Khidmat Singkat (terbuka)
  • Rujukan/Advokasi (terbuka)
  • Rawatan Terapi Gantian (rujukan & berkala)