Kumpulan Sasaran

-   OKP
-   Kes Sukarela
-   Pengguna Dadah
-   Bekas Penagih Dadah

Mereka yang memerlukan perkhidmatan khidmat nasihat/rujukan:-

-   Ibu bapa dan keluarga penagih.
-   Pelajar-pelajar sekolah & Institusi Pengajian Tinggi (IPT).
-   Kakitangan Kerajaan/Swasta; dan
-   Agensi dan Badan Perubatan