Amanat YBhg Dato' KP AADK
(Perhimpunan Bulanan Januari 2015)