1.

Apa itu MyAADK?

 

Sistem pengurusan profil klien secara bersepadu berasaskan teknologi biometrik.

   

2.

Siapakah klien AADK di dalam MyAADK?

 

Orang kena pengawasan di daerah, klien di Triage dan CCRC, klien sukarela di Klinik C&C, TransCC, CCSC dan CCVC serta peserta program pencegahan.

   

3.

Siapakah pengguna MyAADK?

 

Bhg. Rawatan, Perubatan & Pemulihan, Bhg. Pengesanan & Pengawasan dan Bhg. Pencegahan di Ibu Pejabat. Semua pejabat AADK Daerah, Triage, CCRC, Klinik C&C, TransCC, CCSC dan CCVC.