1. Berapakah kekerapan pelaksanaan mesyuarat-mesyuarat JKMD, MTMD, JPU, JPR, JPPP Dan JKAD?
     

Bil

 

Nama Mesyuarat

 

Kekerapan

1 Mesyuarat Jawatankuasa Kabinet Membanteras Dadah (JKMD) 2 kali setahun
2 Mesyuarat Jawatankuasa Bertindak Penguatkuasaan Undang - Undang (JPU) 3 kali setahun
3 Mesyuarat Jawatankuasa Bertindak Pendidikan Pencegahan dan Publisiti
(JPPP)
2 kali setahun
4 Mesyuarat Jawatankuasa Bertindak Rawatan dan Pemulihan (JRP) 2 kali setahun
5 Mesyuarat Majlis Tindakan Membanteras Dadah (MTMD) Peringkat Negeri 2 kali setahun
6 Mesyuarat Majlis Tindakan Membanteras Dadah (MTMD) Daerah / Bahagian 2 kali setahun
7 Mesyuarat Jawatankuasa Bertindak Antidadah - Kementerian Dalam Negeri (JKAD) 2 kali setahun

2. Siapakah pengerusi-pengerusi bagi mesyuarat JKMD, MTMD, JPU, JPR, JPPP dan JKAD?

Bil

 

Nama Majlis

 

Pengerusi

1 Jawatankuasa Kabinet Membanteras Dadah (JKMD) Y.A.B Timbalan Perdana Menteri
2 Majlis Tindakan Membanteras Dadah (MTMD) Kebangsaan Y.A.B Timbalan Perdana Menteri
3 Jawatankuasa Bertindak Penguatkuasaan Undang - Undang (JPU) Y.B Menteri Dalam Negeri
4 Jawatankuasa Bertindak Pendidikan Pencegahan dan Publisiti ( JPPP) Y.B Menteri Komunikasi dan Multimedia
5 Jawatankuasa Bertindak Rawatan dan Pemulihan (JRP) Y.B Menteri Kesihatan
6 Majlis Tindakan Membanteras Dadah (MTMD) Peringkat Negeri Y.A.B Menteri Besar /Ketua Menteri
7 Majlis Tindakan Membanteras Dadah (MTMD) Daerah / Bahagian Y.B Ahli Parlimen / ADUN/Pegawai Daerah