PENGENALAN

Pelbagai usaha dalam bidang rawatan dan pemulihan, pencegahan dan pencegahan penagihan semula telah dijalankan untuk merealisasikan visi Negara Bebas Dadah Tahun 2015. Program Rawatan Dan Pemulihan bukan sahaja dilaksanakan di dalam institusi, malah ianya juga dilaksanakan di dalam komuniti sebagai kesinambungan untuk mengekalkan kepulihan iaitu, dengan mewujudkan Caring Community House (CCH).
  • Mempelbagaikan program rawatan dan pemulihan dalam komuniti.
  • Memperkasakan peranan komuniti setempat untuk membantu bekas-bekas penagih dadah meneruskan kepulihan.
  • Menggunakan kepakaran sedia ada dalam komuniti bagi melaksanakan program pemulihan yang sesuai keada klien yang memerlukan.
  • Membantu penagih-penagih dadah kembali berfungsi dan dapat menjalani kehidupan sebagai insan yang produktif.
  • Meningkatkan kesedaran masyarakat setempat agar turut bersama-sama AADK bagi menangani permasalahan dadah melalui program pendampingan, pencelahan, pencegahan dan pemulihan.