ccvc PENGENALAN
     PERKHIDMATAN
     CAWANGAN
PENGENALAN

CCVC merupakan institusi induk bagi program Latihan Kemahiran Vokasional, Industrial Apprentice dan berfungsi sebagai hub berhubung hal ehwal vokasional untuk semua klien AADK.

ccvc