PIAGAM PELANGGAN

Bahawasanya kami berjanji akan:

  1. Baucer pembayaran bil yang lengkap dari pembekal disediakan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.
  2. Tuntutan elaun lebih masa/ perjalanan/ perpindahan yang lengkap disediakan melalui sistem e-spkb dalam tempoh lima (5) hari bekerja;
  3. Permohonan pinjaman kenderaan dan komputer yang lengkap diterima, diproses dan diluluskan dalam tempoh lima (5) hari bekerja;
  4. Memproses dan mengemukakan perakuan kepada kuasa melulus bagi Pengesahan Lantikan, Pengesahan Dalam Perkhidmatan dan Pemberian Taraf Berpencen dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja setelah dokumen lengkap;
  5. Memproses dan mengeluarkan surat kelulusan bagi permohonan Cuti Separuh Gaji, Cuti Tanpa Gaji Dan Cuti Kursus Sambilan (CKS) dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja setelah dokumen lengkap;
  6. Memastikan aduan-aduan kerosakan diambil tindakan dalam tempoh dua (2) hari bekerja.