Bahagian Khidmat Pengurusan bertanggungjawab dalam urusan pentadbiran, pengurusan sumber manusia, kewangan dan perolehan, pembangunan infrastruktur serta pengurusan sumber maklumat bagi menyokong perkhidmatan teras AADK.


Visi

Nadi penggerak perkhidmatan teras AADK.


Misi

Menyediakan perkhidmatan sokongan yang efisien kepada semua warga dan pelanggan AADK.


Objektif

1. Menyediakan khidmat sokongan yang cekap bagi memastikan visi dan misi AADK tercapai.

2. Menyediakan kemudahan dan infrastruktur ke arah persekitaran yang kondusif.

3. Menentukan semua urusan mengenai perkhidmatan pegawai dan kakitangan AADK dilaksanakan dengan cekap dan teratur.

4. Membangunkan tenaga kerja yang mahir dan berpengetahuan bagi memastikan objektif AADK tercapai.

5. Memastikan pengurusan kewangan dilaksanakan mengikut prosedur dengan cekap dan teratur.