OMNIPRESENCE DI PPR SG. BONUS

Disediakan: Unit Media & Komunikasi Korporat AADK

SETAPAK, 19 DISEMBER : Program Berfokus adalah dirancang selaras dengan pendekatan baru Agensi Antidadah Kebangsaan yang mengkategorikan kawasan sasaran atau ‘hotspot' berdasarkan kaedah ‘Geographic Information System' (GIS). Melalui kaedah ini, sesuatu kawasan dikategorikan sebagai Berisiko Tinggi, Berisiko dan Umum berdasarkan kepada indikator yang bilangan Orang Kena Pengawasan (OKP), kadar jenayah kawasan, bilangan aduan awam yang diterima dan bilangan penagih dadah baru yang dikenalpasti melalui risikan dan pemantauan AADK

Selaras dengan pendekatan baru AADK WPKL melalui program berfokus, "Omnipresence" telah dilaksanakan pada 12 hingga 18 Disember 2014 di tiga kawasan daerah Sentul iaitu PPR Sungai Bonus, PPR Desa Rejang dan PPR Sri Semarak. Daripada program tersebut 30 orang penagih berjaya dikesan dan 4 orang pengedar dadah dapat diberkas. Hasil daripada itu 45 paket heroin dan 3 paket Syabu telah berjaya dirampas dengan anggaran jumlah sebanyak RM 2000.

Satu sidang media telah diadakan yang dihadiri oleh YB Senator Dato' Seri Halim bin Abd Samad, Tuan Hj Izhar bin Abu Talib Timbalan Ketua Pengarah Operasi AADK, Tuan Haji Annuar bin Zain Timbalan Pengarah Kanan Jabatan Pengurusan Perumahan dan Pembangunan Komuniti, En Rahman bin Hamid Pengarah AADK WP Kuala Lumpur serta pegawai-pegawai kanan dan wakil penduduk setempat. Dalam siding media tersebut YB Senator telah berterima kasih dengan usaha dan inisiatif AADK untuk menangani masalah penagihan dadah di kawasan tersebut khususnya.
> Berita seterusnya