KEPULIHAN AWALAN

Disediakan oleh:Alizan Bin Sulong, AADK Daerah Marang

MARANG, 14 APRIL : Program Matrik (Kepulihan Awalan) dijalankan atas perancangan yang telah diatur oleh Unit Pemulihan. Program ini adalah sebahagian daripada komponen yang terdapat di dalam modul Matrik secara keseluruhannya. Program ini melibatkan 19 orang Orang Kena Pengawasan (OKP) yang telah dibahagikan kumpulan mengikut mukim.

Program ini merangkumi tajuk yang berkaitan dengan Kepulihan Awalan ERS 1A, 2A, 3A, ERS 6A & 7B dimana program ini secara tidak langsung dapat memberikan tip-tip berguna kepada mereka tentang apa yang perlu dilakukan dalam mengekalkan proses kepulihan mereka semasa didalam komuniti. Selain itu program ini juga menyentuh tentang komponen-komponen penting didalam kehidupan seharian mereka.

Kesan yang diharapkan hasil daripada program ini adalah para peserta mendapat maklumat tentang teknik-teknik dalam mengekalkan proses kepulihan serta bagaimana cara yang terbaik untuk keluar daripada kepompong penagihan dadah. Program ini juga dapat mewujudkan tahap keyakinan serta kejujuran para peserta dalam pergaulan seharian dan secara tidak langsung memberikan impak yang positif dalam kehidupan seharian mereka demi merealisasikan impian mereka untuk keluar daripada dunia penagihan dadah.


> Berita seterusnya